NOWY HARMONOGRAM MATUR USTNYCH Z J. ANGIELSKIEGO

13.5.2024

UWAGA!!!!

Nastąpiły drobne zmiany w harmonogramie egzaminów maturalnych z języka angielskiego - bardzo proszę o zapoznanie się z nowymi datami i godzinami wejść na maturę.

Powyższa sytuacja jest spowodowana koniecznością przełożenia niektórym osobom godzin egzaminów ustnych w związku z egzaminem pisemnym z jednego z przedmiotów zaplanowanych tego dnia.

Za zmiany przepraszamy.

Dyrekcja.